Atferd

Det er slitsomt å være redd. Å endre en urolig atferd hos hund og katt krever målrettet trening. Dette gjøres best ved å kontakte spesialist innen atferdsterapi, men kan også støttes av et fôrtilskudd som kan bidra til å redusere stressrelatert atferd.